איתור נזילות – עניין למומחים

בדיקת המטרת קירות וחלונות

בדיקה זו נותנת מענה במקרים של חדירת מים עקב איטום לקוי של חלונות וקירות.

אנו מבצעים בדיקת המטרה תקנית של קירות המבנה החיצוניים לצורך הדמיה של אירוע גשם המלווה בכמויות משקעים משמעותיות.

אנו מבצעים מעקב מתוך הדירה הנבדקת, על קירות המעטפת והחלונות, באמצעות ציוד תרמי.  באמצעות הבדיקה אנחנו מזהים את מיקום חדירת המים.

בתום הבדיקה, מהנדסים מטעמנו מכינים מפרט לתיקון הנזקים למבנה.

המטרת גגות

 

מדיטסט - איתור נזילות זה עניין למומחים

מדיטיסט פועלת בהתאם לתקן איכות איזו 9001|2008
ועומדת בתקנים הבינלאומיים