רטיבות תת רצפתית הינה האויב השקט של מבנים רבים, ללא ידיעתם בעליהם. הרטיבות נוצרת כתוצאה מפיצוץ צנרת מתחת לריצוף, או כתוצאה של בעיות איטום (למשל בריצוף החדרים הרטובים במבנה). המים נלכדים בשכבת המצע התת רצפתי (חול או סומסום), ללא יכולת להתאדות או להתנקז.
עם הזמן הרטיבות מתחילה להתפשט לכל חלקי המבנה (ולעתים אף לדירות השכנים), ויוצרת נזקי רטיבות מפושטים כגון: התפתחות עובש על הקירות והתכולה, התעוותות ריהוט מעץ, משקופים ופרקטים, התקלפות צבע והתפוררות טיח, כתמי רטיבות, ריח רע, ואף נזק לתשתיות המבנה עצמו.

מאחר והיא עלולה לגרום לנזקים קשים, ביניהם אף נזקים בריאותיים כתוצאה משאיפת עובש, חשוב לאתר את הרטיבות התת רצפתית בהקדם האפשרי עם הופעת כל סימן חשוד לנזילה, לטפל בגורם לה ולייבש את הריצוף התת רצפתי עד לווידוי של ייבוש מלא.

במאמר זה נתמקד בנקודה האחרונה – וידוי ייבוש מלא של המצע התת רצפתי אל מתחת לתקרת הרטיבות המותרת על ידי מכון התקנים הישראלי (עד 6% תכולת רטיבות במצע חול ועד 3% במצע סומסום).
לשם כך חשוב לבצע בדיקת רטיבות של המצע מתחת לריצוף עם סיום תהליך הייבוש התת רצפתי.

נכון להיום, קיימות שתי אפשרויות מרכזיות להערכת רמת הרטיבות בריצוף התת רצפתי:

 • בדיקת רטיבות – בדיקת מעבדה המתבצעת על ידי נטילת דגימות מהמצע התת רצפתי במספר נקודות דיגום ובדיקתן במעבדה. לשם כך יש צורך לקדוח בריצוף מספר פתחים קטנים בגודל שנע בין 10-50 מ"מ, במקומות מוצנעים במבנה (למשל – מתחת לריהוט). הדגימה לאחר מכן נבדקת במעבדה על ידי מכשירים מדוייקים לקביעת תכולת הרטיבות.
  יתרונות: תוצאות הבדיקה הינן ברמת דיוק גבוהה ביותר. הבדיקה קבילה בבתי משפט ואצל חברות הביטוח.
  חסרונות: מצריך ביצוע קידוחים בריצוף לשם איסוף הדגימה.
  דגשים: התוצאה מתקבלת במרבית המקרים תוך כ- 24 שעות.
  חשוב לוודא שהבדיקה נעשית במעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ופועלת לפי תקן 9001-2015 ISO.
 • בדיקת אחוזי לחות – בדיקה לא מדוייקת ולא תקנית שנותנת חיווי כללי לגבי רמת הרטיבות התת רצפתית. הבדיקה אינה פולשנית, ונעשית בשטח באמצעות מד לחות חשמלי ידני הנותן תוצאות בו במקום.
  יתרונות: הבדיקה אינה פולשנית. בדיקת לחות נותנת חיווי מיידי לגבי רמת הרטיבות, דבר המתאים לקבלת החלטות מיידות בשטח תוך כדי תהליך העבודה.
  חסרונות: אינה מדוייקת. אינה קבילה בבית משפט
  דגשים: תוצאות מיידיות ללא כל הרס, אך לא מדוייקות ולא קבילות בבתי משפט.
בדיקת רטיבות - קידוח להוצאת מצע סומסום

בדיקת רטיבות – קידוח להוצאת מצע סומסום.

מתי מומלץ לבצע בדיקת רטיבות

את הבדיקה מומלץ לבצע לאחר כל אירוע של נזילה (גלויה או סמויה), או הצפה, במבנה. ניתן להיעזר בתוצאות הבדיקה לקביעת דרכי הטיפול, וכן לווידוי ייבוש מלא לאחר תהליך של ייבוש תת רצפתי.
כמו כן מומלץ לדגום את רמת הרטיבות התת רצפתית לפני ביצוע עסקאות נדל"ן משמעותיות כגון רכישת נכס, או שכירתו לטווח ארוך.

לסיכום

מידת הרטיבות של המצע התת רצפתי משמעותית לבריאות המבנה והשוהים בו. לכן חשוב להקפיד על ייבוש מלא של המצע התת רצפתי לאחר כל מקרה של נזילה או הצפה. הבדיקה המומלצת והמדוייקת ביותר הינה בדיקת תכולת רטיבות במעבדה מורשית. יחד עם זאת, במקרים בהם רוצים רק חיווי כללי לגבי קיום רטיבות תת רצפתית, ניתן להיעזר בבדיקת לחות, אשר נותנת אמנם תוצאה פחות מדויקת, אולם התוצאה מתקבלת בו במקום וללא הרס.