איתור נזילות – עניין למומחים

נזקי מים

חוות דעת המתייחסות לנזקי מים ניתנות על ידינו במקרים של נזילות, הצפות, פיצוץ צינור וכדומה, הן בשטח פתוח והן בתוך מבנים. חוות הדעת משמשות לצרכי ביטוח, בית משפט במידת הצורך וכן לשם טיפול ותיקון הכשל והשבת המקום לקדמותו.

חוות הדעת בתחום נזקי המים כוללות:

  • התייחסות מהנדס לסוגיית הגורם לרטיבות. אנחנו מאתרים באופן מקצועי מה גרם לכשל.
  • פירוט ממצאי הנזקים שהתרחשו באזור הכשל.
  • המלצה לאופן הטיפול המומלץ
  • כתב כמויות לביצוע
  • אומדן עלויות

 

מים כלואים - נזקי רטיבות בקיר

סימני רטיבות, עליה קפילארית בתוך המבנה

 

סימני רטיבות מחוץ למבנה 

 

נזקי רטיבות למדרגות מאבן טבעית

 

התנפחות פרקט

 

רטיבות קפילרית

קילוף טיח , עליה קפילארית 

 

סיבות לרטיבות בבית

נזק למשקופים, קילוף טיח וצבע 

 

קריסת טיח מתקרה 

 

נזק לדלתות , רקבון משקופים