איתור נזילות – עניין למומחים

שריפות

חוות דעת המתייחסות לאירועי שריפה משמשות לצרכי ביטוח, בית משפט במידת הצורך וכן לשם טיפול ותיקון הכשל והשבת המקום לקדמותו. חשוב מאוד כי כותב חוות הדעת יהיה מומחה לשריפות, היות שהטיפול בסילוק פיח הוא מורכב וכולל מספר שלבים. אי ביצועם באופן מלא ומדויק יגרום לכך שריח הפיח יישאר במקום גם לאחר תיקון הליקויים.

חוות דעת מקצועית בתחום תבטיח כי יינתנו הוראות מדויקות ומפורטות באשר לאופן הטיפול, על כל שלביו.

חוות הדעת בתחום שריפות כוללות:

  • פירוט ממצאי הנזקים בעקבות השריפה
  • המלצה לאופן הטיפול המומלץ – תוך התייחסות מפורטת לכל השלבים הנחוצים
  • כתב כמויות לביצוע
  • אומדן עלויות

בדיקת הגורמים לאירוע במקרה של שריפה נעשית על ידי חוקר שריפות.

 

מבנה לאחר שריפה: