רקע:

דירה עם נזילה ממושכת מהקומה עליונה לבית השכן שמתחת, המלווה בנזקי מים כגון: מפגעי עובש וטפטוף מים.
הפנייה אל מדיטסט נעשתה לאחר מספר נסיונות איתור נזילות קודמים אשר נכשלו.

תהליך איתור הנזילה:

במהלך סקירת המבנה וכתמי הרטיבות על תקרת השכן, הבחינו מאתרי הנזילה מטעם מדיטסט בכתמים כחולים מפושטים מסביב לכתם הרטיבות. בחינה מהירה של השירותים בקומה שמעל הראתה מחטא אסלה אשר צבע את מי האסלה בצבע כחול…. כך על ידי שימוש בשכל ישר, וללא כל שימוש באמצעי איתור מתקדמים, התעלומה נפתרה, הנזילה אותרה בשירותים שבקומה מעל ובא לציון גואל.